Časové předložky

12.08.2022

at

- udání přesného času; část dne

Příklady:

at 4 o´clock

at 12.45

at midnight - o půlnoci

at sunset - o západu slunce


on

- dny a data

Příklady:

on Monday

on 4th May

on Christmay Day


in

- delší časový úsek - roky, roční období, měsíce

Příklady:

in 1996

in summer

in March


bez předložky

- před this, last, next, every, yesterday nepoužíváme předložku

Příklady:

I´ll see you next Friday. - Uvidíme se příští pátek.

They got married last March. - Vzali se minulý rok v březnu.


Pozor!

at Christmas/at Easter - o Vánocích/Velikonocích

at the weekend - o víkendu

at the moment - momentálně, nyní

at the same time - současně, zároveň

in the morning/afternoon/evening - ráno/odpoledne/večer

on Friday morning/on Monday evening etc. - v pátek ráno/v pondělí večer atd.

in a few minutes/in a week/in a moment etc. - za pár minut/za týden/za moment atd.


Přeložte:

  1. Jack odjel. Vrátí se za týden.

  2. Vrátím se domů v pátek ráno.

  3. Co děláš o víkendu?

  4. Pauline se vdávala 18. května roku 1991.

  5. Telefon a zvonek zazvonili ve stejnou dobu.Řešení:

  1. Jack has gone away. He will be back in a week.

  2. I will come back home on Friday morning.

  3. What are you doing at the weekend?

  4. Pauline got married on 18th 1991.

  5. The telephone and the doorbell rang at the same time.Zdroje:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006063003-casove-predlozky-in-on-at-prehled

MURPHY, Raymond. English grammar in use: a reference and practice book for intermediate students. New edition (2nd). Cambridge: Cambridge University Press, 1994. ISBN 0521436818.

VÝUKA ANGLIČTINY PETRA POTŮČKOVÁ
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!